ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพ ต้องการสอบถามเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อองค์กรสนับสนุน
โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ
ที่อยู่
สาขาใหญ่ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และสาขาต่างจังหวัด (ขอนแก่น) ถนนมิตรภาพ (ในหมู่บ้านหนองกุง) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร
02 948 2627 (กทม) และ 043 048 255 (ขก)
095 186 9139 (ขก)
info@epofclinic.com
เว็บไซต์
www.epofclinic.com หรือเพจ https://www.facebook.com/epofclinic/