แรนดอล์ฟ สนับสนุนคุณหมอทุกท่านและคลินิก โครงการ "ลองแล้วเวิร์ค"