โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง

โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง

โดย น.สพ.นิธิพงศ์ พงศ์ทิพากร (หมออิม)

    ในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงน่ารักของเราๆ นั่นก็คือสุนัขและแมวที่เลี้ยงกันมีอายุยืนนานขึ้น

ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคมการเลี้ยงสัตว์จากเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน
เปลี่ยนเป็นการเลี้ยงเปรียบเสมือนบุคคลหนึ่งในครอบครัว
และนวัตกรรมในการตรวจรักษาของวงการสัตวแพทย์
ทำให้ทุกวันนี้สามารถตรวจพบโรคหัวใจได้ง่ายขึ้น ทั้งในสุนัข แมว
หรือแม้แต่ในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอื่นๆ เช่น กระต่าย นางอาย
ก็สามารถตรวจพบได้เช่นเดียวกัน
ในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงภาพรวมของโรคหัวใจ
และวิธีการตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงของท่านที่เป็นโรคหัวใจ
     โรคหัวใจที่พบในสัตว์เลี้ยงสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 
1 โรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด
     โรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด คือ
ความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิด โรคที่พบบ่อยได้แก่
- โรคที่เกิดจากการคงค้างของดักตัส อาเทอริโอซัส (Patent Ductus Arteriosus : PDA)
- โรคที่เกิดจากรูรั่วระหว่างผนังกั้นหัวใจด้านล่าง (Ventricular Septal Defect : VSD)
โรคที่เกิดจากการตีบแคบที่ตำแหน่งใต้ลิ้นหัวใจเอออร์ติก (SubAortic Stenosis : SAS)
เตตราโลจี ออฟ เฟลโลต์ (Tetralogy of Fallot) ประกอบไปด้วยความผิดปกติของหัวใจ 4 อย่าง ได้แก่
1. การตีบแคบของช่องทางออกที่หัวใจห้องล่างขวา (right ventricular outflow tract
obstruction) หรือ การตีบแคบของลิ้นหัวใจพัลโมนิก (pulmonic stenosis)
2. รูรั่วขนาดใหญ่ที่ผนังกั้นหัวใจ (Ventricular Septal Defect)
3. หลอดเลือดแดงเอออร์ต้าอยู่ในตำแหน่งผิดปกติ (Overriding aorta or dextroposition
aorta)
4. ผนังหัวใจห้องล่างขวาหนาตัวผิดปกติ
 
2 โรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังกำเนิด
      คือ​โรคหัวใจที่เกิดขึ้นในภายหลัง อาจจะเกิดจากความผิดปกติ หรือความเสื่อม
โรคที่เกิดในสุนัข ได้แก่
โรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อม (Degenerative Mitral Valve Disease : DMVD)
พบมากที่สุดในสุนัขพันธุ์เล็ก อายุมาก
โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ (Dilated cardiomyopathy : DCM)
พบมากในสุนัขพันธุ์ใหญ่
โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของหัวใจข้างขวา
(Arryhythmogenic right ventricular cardiomyopathy)
โรคที่เกิดในแมว ได้แก่
โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดกล้ามเนื้อหัวใจหน้าตัวมากกว่าปกติ (Hypertrophic
cardiomyopathy)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ (Dilated cardiomyopathy)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกบีบรัด (Restrictive cardiomyopathy)
โรคนี้ในแมวสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardium restrictive
cardiomyopathy) กับอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ความผิดปกติเกิดขึ้นที่เยื่อบุชั้นในผนังหัวใจ
(Endomyocardial restrictive cardiomyopathy)
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในสุนัขและแมว
     ในปัจจุบันมีวิธีตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในสุนัขและแมวที่ใช้อยู่บนคลินิค ได้แก่
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography)
ภาพถ่ายทางรังสี (Radiography)
คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
ภาพถ่ายรังสีหลอดเลือด (Angiography)
 
      นอกจากเครื่องมือในการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ที่จะเข้าถึงโรคหัวใจเหล่านี้
สิ่งสำคัญอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการสังเกตอาการและข้อมูลของสัตว์ป่วย
เมื่อเจ้าของพบความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของสัตว์ขณะอยู่ที่บ้าน
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สัตวแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้ละเอียดมากขึ้น
      จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้
หวังว่าจะทำให้ผู้อ่านทุกท่านเปิดใจมาทำความรู้จักกับโรคหัวใจที่สามารถเกิดขึ้นกับลูกๆของท่านได้
การรู้จักกับโรค  การวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำส่งผลให้การรักษาชีวิตสัตว์ของท่านยืนยาวขึ้นได้

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น