ยาโด้ปในไก่ชน กลุ่มเทสโทสเตอโรน "ผลข้างเคียง"

 “ยาโด้ป” ในไก่ชน

โดย หมอแก้ว (ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล)

 

บทความนี้จะกล่าวถึงยากลุ่มฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนหรือแอนโดรเจน

บางทีในกลุ่มผู้ใช้ในไก่ชน วัวชน ก็อาจจะเรียกว่า โกรทแฟกเตอร์

 

มีการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ และเรียกชื่อไปต่างๆนานา บ้างซ่อนอยู่ในรูปสมุนไพร อาหารหรือเครื่องดื่มชูกำลัง บ้างก็เรียกฮอร์โมนกันตรงๆ

 

ในคนจะต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังเพราะเกิดอันตรายร้ายแรง จึงต้องใช้ตามแพทย์สั่ง ซึ่งจะนำไปใช้กับผู้ที่มีปัญหาพร่องฮอร์โมนแอนโดรเจน พบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ภาวะขาดฮอร์โมนนี้จะทำ