ระดับของเยื่อใยอาหารที่ได้รับคำแนะนำสำหรับกระต่ายเลี้ยง

ระดับของเยื่อใยอาหารที่ได้รับคำแนะนำสำหรับกระต่ายเลี้ยง

โดย ผศ.น.สพ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว)

ลิขสิทธิ์วารสารคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 2017

 

          เรื่องเยื่อใยอาหารถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับแรกในกระต่ายเลี้ยงเป็นเพื่อน และได้รับการศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ในอดีตนั้น การแนะนำระดับของเยื่อใยอาหารจะได้รับความสำคัญน้อย เนื่องจากเป็นการเลือกใช้อาหารสำหรับกระต่ายที่เลี้ยงเพื่อใช้เนื้อ อาหารจึงมุ่งเพื่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วหรืออัตราการแลกเนื้อที่ดี แต่ก็ยังพบว่าระดับของเยื่อใยอาหารที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จะทำให้เกิดภาวะกรดในกระเพาะหมัก (cecum) กรดในกระแสเลือด และทำให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบที่สูง และหากเยื่อใยสูงถึงร้อยละ 17 จะทำให้เกิดการแคระแกร็น กล้ามเนื้อไม่สมบูรณ์ ในช่วงนั้นจึงแนะนำระดับของเยื่อใยอาหารระหว่างร้อยละ 10-15 สำหรับกระต่ายเนื้อ (Cheeke, 1987) อาหารกระต่ายในยุคแรกจึงนิยมที่ร้อยละ 16 ในไทยจะเห็นอาหารในสูตรดั้งเดิมแบบนี้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามมันแตกต่างไปจากการเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง ที่ไม่ได้ต้องการเร่งการเจริญเติบโตแต่ต้องการสุขภาพ มีสัดส่วนของร่างกายมาตรฐาน และชีวิตที่ยืนยาว การศึกษาบทบาทของเยื่อใยอาหารจึงมีความจำเป็นและสำคัญ ทั้งระดับของเยื่อใยชนิดย่อยได้ (digestible fibers) และเยื่อใยเยื่อไม่ได้ (indigestible fibers) เพราะมีอิทธิพลต่อการบีบตัวตามปกติของทางเดินอาหาร เพราะปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับเยื่อใยชนิดย่อยไม่ได้น้อย คือการเกิดภาวะลำไส้อืด ทำให้เกิดการเสียสมดุลของจุลชีพ และเกิดลำไส้อักเสบรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิต (Okerman, 1988; Lowe, 1998; Varga, 2014) ในระยะแรกๆ จึงมีการนำเสนอระดับเยื่อใยอาหารที่เหมาะสมว่าควรอยู่ในระหว่างร้อยละ 13-20 แต่ต้องมีระดับของเยื่อใยชนิดย่อยไม่ได้สูงเกือบจะเท่ากับระดับเยื่อใยหยาบทั้งหมด คือร้อยละ 12.5 ซึ่งมีอัตราที่สูง (Lowe, 1998; Harcourt-Brown, 2002) แต่ก็ยังพบปัญหาภาวะลำไส้อืดเช่นเดิม แม้ว่าจะมีอัตราที่ลดลง ต่อมามีการแนะนำเพิ่มเติมว่าควรจะอยู่ในช่วงร้อยละ 18-24 (Jenkins, 1991) อาหารในยุคหลังจึงเริ่มต้นที่ร้อยละ 18 ในเมืองนอกจะเห็นระดับนี้ เช่น Harcourt-Brown (2002) แนะนำในช่วงร้อยละ 20-25 หรือมากกว่านั้น เพราะให้สังเกตที่สุขภาพเป็นหลัก อาหารจะดีหรือไม่เหมาะสมนั้นดูจากการขับถ่ายได้ ลักษณะการขับถ่ายที่สม่ำเสมอ และมีขนาดของมูลแข็งอยู่ในช่วง 0.5-1.0 เซนติเมตร และไม่ควรพบการไม่กินมูลอ่อน (lack of cecotrophagy) ประเมินสัดส่วนและน้ำหนักประกอบ ซึ่งเห็นชัดเจนว่าหากระดับเยื่อใยอาหารต่ำกว่าร้อยละ 20 จะยังคงพบการเกิดโรคและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (Meredith and Flecknell, 2006) ในตำราสัตวแพทย์เฉพาะทางยังแนะนำการเลือกใช้อาหารเม็ดสำหรับกระต่ายเลี้ยง เช่น Oxbow Pet Products, (Murdock, NE) หรือ Supreme เป็นต้น (Meredith and Flecknell, 2006; Oglebee, 2006; Varga, 2014) ซึ่งอาหารจำพวกนี้อาจจะมีเยื่อใยอาหารสูงจนถึงร้อยละ 28 เกือบจะเสมือนพืชวัตถุดิบตามธรรมชาติหรือหญ้า ทั้งนี้เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับสุขภาพป้องกันการเกิดปัญหาภาวะลำไส้อืดและเสียสมดุลจุลชีพได้ และอายุที่ยืนยาวยิ่งขึ้น ในปัจจุบันจึงมีอาหารจำนวนมากที่ใส่ใจระดับเยื่อใย มีมากมายให้เลือก ผู้เลี้ยงจึงต้องดูระดับของเยื่อใยข้างถุงประกอบเสมอ เมื่อใช้ก็ขอให้ดูผลของสุขภาพดังข้างต้น

 

          ในประเทศไทยได้เริ่มมีการศึกษาด้านโภชนาการในคลินิกอย่างจริงจัง เพราะกระต่ายที่เลี้ยงส่วนใหญ่ยังคงกินอาหารเม็ดที่มีระดับเยื่อใยอาหารต่ำกว่าที่กำหนดหรือประมาณร้อยละ 16 ทำให้กระต่ายส่วนใหญ่เสียชีวิตเร็ว ในช่วงอายุ 2-5 ปี ขณะที่กระต่ายเลี้ยงมีอายุได้ถึง 12 ปี การวิจัยในทางคล