งู ถ่ายเยอะและท้องเสีย

 ปกติต้องแยกให้ออกในเรื่องของสิ่งขับถ่ายในงูกันกอ่น สิ่งขับถ่ายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ มูล ยูเร็ตหรือผลึกสีขาว และปัสสาวะ ปกติปัสสาวะจะมีน้อย เราจึงมักจะเห็นเป็นเศษมูลและคราบยูเร็ตแทน 

ในกรณีที่สัตว์มีน้ำในร่างกายมาก เช่น ได้จากเหยื่อ ได้จากการกินโดยตรงในงูหลายชนิด และได้จากการเผาผลาญไขมันและโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ในงู และแป้งในสัตว์อื่นๆ ก็จะได้น้ำเกิดขึ้น หากมีปริมาณน้อยตามปกติ ก็จะไม่เห็นปัสสาวะออกมาพร้อมสิ่งขับถ่ายอื่นๆ เพราะงูจะมีไตที่เป็นชนิดทำให้ปัสสาวะเข้มข้นเพราะไม่มีส่วนที่เรียกว่า Loop of Henle แต่หากร่างกายมีน้ำ ทั้งจากอ่างน้ำที่แช่ หรือการกินหรือเผาผลาญสารอาหารมาก ก็จะเห็นปัสสาวะ หรือเห็นแต่ปัสสาวะอย่างเดียวได้ และอาจทำให้ส่วนประกอบอื่นๆเจือจางจนคิดว่าเป็นถ่ายเหลวได้

 

ข้างต้นเจ้าของจึงต้องประเมินก่อนครับว่าเห็นอะไร

 

หากเกิดจากท้องเสียจริง ในงูมักจะเกิดร่วมกับการมีมูกเพราะผนังลำไส้อักเสบและหลุดลอก และโรคเกิดขึ้นแบบช้าๆมานานพอควรแล้ว ในกรณีนี้หากเกิดจากติดเชื้อจริงก็ถือว่าไม่รุนแรง มักจะเกิดจากเชื้อที่พบได้บ่อยๆแต่ไม่รุนแรงและจะหายได้เอง และบางตัวก็อาจจะกลายเป็นพาหะของเชื้อนี้ต่อไป ทั้ง อีโคไล และซัลโมเนลลา

 

ทำการถ่ายพยาธิได้ครับ และให้หมอตรวจหาโปรโตซัว และเอาเชื้อจากทวารรวมไปเพาะเชื้อแบคทีเรีย เพื่อหาทางกำจัดภาวะกักตุนเชื้อต่อไป