มาทำความรู้จักโรคฟันในกระต่าย

 กระต่ายมีการงอกยาวของฟันทั้ง incisor และ cheek teeth ตลอดชีวิต เพราะเป็นสัตว์กินพืชที่ต้องมีการตัดและขบเคี้ยวฟันจากการกินหญ้า

เมื่อไม่กินหญ้าที่เพียงพอ จะทำให้เกิดส่วนเกินของฟันที่งอกจากการสึกไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความผิดปกติของฟันจากสาเหตุที่เรียกว่า “malocclusion”

การประเมินความผิดปกติของโรคฟันในกระต่ายแบ่งเป็นทั้งหมด 6 เกรด ซึ่งหมอโต้งแห่งโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำได้อธิบายเบื้องต้นไว้เป็นอย่างดีและเข้าใจได้ง่าย เขิญชมครับ